Stroynowski i jego pogląd

Więcej wartościowym pod względem systematyczności fizjologicznej jest fizjokratyzm u nas. Nie można go też nazwać zupełnie jałowym, jak to czyni Grabski. Zapewne pisarze polscy kierunku tego nie wprowadzili wielu oryginalnych myśli do nauki, nie zdobyli się na własne ugrupowanie zjawisk. Bądź co bądź jednak książka Stroynowskiego10 zawiera szereg poglądów na społeczeństwo jako całość, które cechuje już pewna samodzielność, wykazująca, że autor nie szedł w przesłankach swych ślepo za francuskimi wzorami.

więcej